La bossa SPLASH

Neon lights are back !

SPLASH estarà obert 365 dies l’any.
Hem començat a fer les proves del neó que hi haurà a la entrada.
Es una clocada d’ull a les bugaderies d’autoservei que utlitzaven el neó com a reclam.

SPLASH, the new laundromat in Barcelona

SPLASH, the ecofriendly laundromat, is close to Plaça Universitat, near Plaça Catalunya, at the Eixample.
Placed at 199 Diputació street, SPLASH is the newest laundromat in town.
SPLASH’s design is different to others laundromats you know, it’s very affordable and clean.
There is no other laundromat like SPLASH in Barcelona.
Prices are very good and the washing-drying equipment is new from Girbau laundry systems.
If you are looking for a laundromat in Barcelona, SPLASH is your better choice.

SPLASH

The ecofriendly laundromat

Màxima cura de la vostra roba amb el mínim impacte ambiental.

El concepte ecofriendly es basa en aconseguir uns resultats de qualitat professional, optimitzant els processos de rentat, amb el mínim consum energètic possible i el màxim respecte pel medi ambient, sense oblidar-nos de tenir cura de la vostra roba.
Per aconseguir el nostre objectiu disposem de les rentadores amb el menor consum d’aigua i els assecadors més eficients, així com d’una solució integrada de rentat, amb pretractament d’aigua, i un detergent i un suavitzant, biodegradables, d’última generació.

Máximo cuidado en sus prendas con el menor impacto ambiental.

El concepto ecofriendly se basa en conseguir resultados de calidad profesional, optimizando los procesos de lavado, manteniendo el menor consumo energético posible y el máximo respeto por el medio ambiente, sin olvidarnos de cuidar de sus prendas.
Para conseguir nuestro objetivo disponemos de las lavadoras con el menor consumo de agua y las secadoras más eficientes, así como de una solución integrada de lavado, con pretratamiento de agua, y un detergente y un suavizante, biodegradables, de última generación.

Taking care of your clothes with less environmental impact

The ecofriendly concept is based on achieving professional quality results, optimizing the washing process and maintaining the lowest possible energy consumption and the highest respect for the environment, without forgetting to care for your clothes.
To achieve our goal we have less water consumption washers and the most efficient dryers, as well as an integrated washing system, with pretreatment of water and state of the art biodegradable detergent and softener.

Propera obertura

SPLASH
The ecofriendly laundromat
està a menys d’un mes d’obrir !

Diputació, 199
08011 Barcelona